נוסח ברכת כלה

אבינו שבשמיים, אני_________ בת ____________, הניצבת בפנייך, בערב קדוש ומבורך זה. ברגע החשוב בחיי, רגע לפני, שאני נישאת לבחיר ליבי________, המיועד לי, זה שאהבה נפשי. אליו אני נישאת בקדושה ובטהרה, ע"י חופה וקידושין, כדת משה וישראל.

ריבונו של עולם, מתחננת אני לפניך, שתצליח את דרכינו, תאיר את נתיבינו, ותשרה בביתנו, אהבה אחווה, שלום ורעות.זכנו לחיים ארוכים ומאושרים, חיים של טובה וברכה, חיים של אושר, עושר וכבוד. ותזכנו למצוא חן וחסד, בעינייך ובעיניי כל רואינו, ותתמיד בריאותינו, ותשמרנו מכל דבר רע.ונזכה ביחד, לבנים ובנות, לרוב נחת ושמחות, בחיי הורינו, משפחתינו, וכל הבאים לשמחנו.

מעתה ועד עולם, אמן, כן יהי רצון…